Slavnostní zakončení

Místo:
kostel sv. Gotharda

Čas:
neděle 17:00

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ GOTHARDSKÉHO POSVÍCENÍ

Nesmíme opomenout, že za posvícenské slavnosti vděčíme posvěcení kostela, které si tímto připomínáme. Proto slavnostní zakončení proběhne právě v kostele sv. Gotharda. V neděli od 17:00 zde proběhne hudební vystoupení Smyčcového kvarteta českých filharmoniků, během podvečera proběhne také vyhlášení posvícenského trojboje a předání poháru sv. Gotharda. Nevynechte ani tento příjemný závěr celých slavností…

Návštěva kostela

Kostel sv. Gotharda bude možné navštívit i během dne v rámci indiviudálních prohlídek, a to v sobotu i v neděli. Prodloužena a zpřístupněna bude také výstava akademických malířů, manželů Kozlovových.

Žehnání vína

Místo:
střed nám. Arnošta z Pardubic

Čas:
pátek 17:30

ŽEHNÁNÍ SVATOGOTHARDSKÉHO VÍNA

Speciální edici Svatogothardského vína požehná farář římskokatolické farnosti Český Brod, pan Martin Sklenář. Limitovaná edice tohoto vína bude na prodej během celého posvícení.

Mše svatá

Místo:
střed nám. Arnošta z Pardubic

Čas:
pátek 18:00
neděle 9:30

MŠE SVATÁ

Nedělní ranní mši v kostele sv. Gotharda slouží pražský arcibiskup Jan Graubner.

Fotogalerie