Místo:
střed nám. Arnošta z Pardubic

Čas:
pátek 18:00
neděle 9:30

MŠE SVATÁ

Nedělní ranní mši v kostele sv. Gotharda slouží pražský arcibiskup Jan Graubner.

Fotogalerie