Hudební produkce

Kontaktní osobu pro zajišťování hudební produkce je Petr Fořt (777 202 655). S technickým zajištěním na místě pomáhá Vít Šmejkal. Veškeré detaily ohledně příjezdu, času vystupování a přípravy s vámi proberou přímo oni.

Jarmark

Pokud máte zájem s vaším stánkem navštívit Gothardské posvícení (v sobotu 17. 9.), obraťte se elektronicky na informační centrum. Zašlete jim email s informacemi o vašich produktech včetně fotografií a rozměrů vašeho stánku. Stánky s občerstvením do jarmarečního trhnu nepřijímáme. Pokud jste již přihlášeni, pravděpodobně jste obdrželi informace o výši nájmu a příjezdu. Pokud ne, očekávejte informace v nejbližší době.

Cena za místo pro prodejní stánek je 500 Kč a není zde možné připojení k elektrické síti. V případě zapůjčení stánku z inventáře organizátora akce je poplatek navýšen o 200 Kč.
Poplatek bude uhrazen v hotovosti při příjezdu na akci. Místo je určeno pořadatelem.

Příjezd stánkařů: 6:00 – 9:00
Doba prodeje: 10:00 – 17:00
V tuto chvíli je stále možné se hlásit na jarmark na info@cesbrod.cz.