Místo:
náměstí Husovo, prostor před ASONEM

Čas:
sobota 17. 9. od 11:00 do 19:00

Cena za osobu:
100 Kč, děti do 3 let 50 Kč

Prodej a rezervace jízdenek:

KOMENTOVANÉ JÍZDY VLÁČKEM

Nastupte s námi do prohlídkového vláčku. Čeká na vás nejen spousta zajímavostí o Českém Brodě, ale také nevšední překvapení během jízdy. Vyjet vstříc novým zážitkům můžete každou hodinu, první projížďka se koná v 11:00, poslední v 18:00. Vzhledem k velikému zájmu, který jste o vláček projevili v loňském roce, jsme se rozhodli objednat další vagónek a navýšit tak kapacitu. 

Doba trvání jízdy je cca 40 minut.

Prodej vstupenek probíhá online nebo v informačním centru. Doba platnosti rezervace je 3 dny. V den konání bude možné vstupenky zakoupit pouze v informačním centru.

Fotogalerie