Místo:
historické podzemí, kostel sv. Gotharda

Čas:
pátek 19:00-20:30

večerní cesta kostelem a historickým podzemím

Páteční cesta světla je v programu Gothardského posvícení novinkou. K večernímu programu pro děti vám brzy přidáme i další informace.

Fotogalerie